คำสั่งด่วน! งดละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด-บาลาเซาะห์ ทุกแห่ง จ.ยะลา


จ.ยะลา สั่งมัสยิด-บาลาเซาะห์ ทุกแห่ง #งดละหมาดวันศุกร์ เป็นการชั่วคราว มีผล 10-30 มิถุนายน 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ระลอกเมษายน 2564 ยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดและบาลาเซาะห์ การทำกิจกรรมทางศาสนาของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆ ซึ่งมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา มิให้มีการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา / ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา / ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ที่ 86/2564 กำหนดมาตรการฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งดการปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาดวันศุกร์) ที่มัสยิดและบาลาเซาะห์ เป็นการชั่วคราวในทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ให้สัปปุรุษละหมาดดุฮ์ริ 4 รอกาอัต ที่พักอาศัยแทน เนื่องจากสถานการณ์เกิดโรคระบาดร้ายแรง ถือเป็นอุปสรรคที่อนุโลม ให้งดเว้นการละหมาดวันศุกร์นั้นได้
ให้กลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆ งดกิจกรรมรวมตัว (จัดโยร์)

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลภาพ NBTNEWS

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *