ตามหา “สุนทรเทคโนโลยี” บริษัทนี้อยู่ไหน? คว้างานกว่าครึ่ง “เสาไฟโซลาร์พันล้าน”โครงการ “เสาไฟโซลาร์เซลล์พันล้าน” ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. แม้จะถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดข้าราชการระดับ 7 ของ ศอ.บต. และพวก ฐาน “รับ-เรียกรับ-จ่ายสินบน” ไปแล้ว แต่ดูเหมือนคดีนี้ยังไม่จบง่าย

เพราะกลุ่มผู้ร้องเรียนมองว่า เป็นการชี้มูลแบบตัดตอน มีคนผิดแค่ข้าราชการระดับ 7 ทั้งๆ ที่ประเด็นร้องเรียนไม่ใช่ประเด็นสินบน แต่เป็นประเด็นการ “ฮั้ว” ในกระบวนการจัดจ้าง โดยมีหลักฐานและข้อพิรุธค่อนข้างชัดเจน

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางกลุ่มผู้ร้องเรียนจึงทำหนังสือถึงประธาน ป.ป.ช. เพื่อขอเอกสารที่เป็นมติการชี้มูลความผิด ตลอดจนรายงานสรุปผลการแสวงหาข้อเท็จจริง และเอกสารที่ได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งหมด เพื่อพิจารณาว่าเหตุใด ป.ป.ช.จึงชี้มูลออกมาแบบนี้

@@ 4 ปมสงสัย “เสาโซลาร์เซลล์พันล้าน”

ข้อสังเกตที่ได้จากกลุ่มผู้ร้องเรียน และองค์กรตรวจสอบในพื้นที่ก็คือ

– โครงการมูลค่าหลักพันล้าน คนเพียงคนเดียวคงไม่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ เพราะทุกอย่างต้องทำในรูปคณะกรรมการ ตั้งแต่การกำหนดทีโออาร์ การกำหนดราคากลาง และการตรวจรับงาน

– การจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ “วิธีพิเศษ” ไม่ต้องมีการประกวดราคา เป็นไปตามข้อยกเว้นของกรมบัญชีกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่สงบ โดยการ “จัดจ้างวิธีพิเศษ” ต้องมีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่โครงการนี้ แต่ละสัญญา (อย่างน้อย 6 สัญญา) ใช้งบระดับร้อยล้านบาทขึ้นไปทั้งสิ้น

– เมื่อไม่ใช้การประกวดราคา ก็จะใช้การสืบราคา และเทียบราคากันระหว่างเอกชน 2 ราย / คู่เทียบราคาที่ถูกองค์กรตรวจสอบจับตามากที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) สุนทรเทคโนโลยี เนื่องจากใน 5 สัญญาแรกที่ดำเนินการ หจก.สุนทรเทคโนโลยี ได้งานไปถึง 3 สัญญา แยกเป็นงบประมาณ 126 ล้านบาทในปี 57, งบประมาณ 219 ล้านบาทในปี 58 และงบประมาณ 270 ล้านบาทในปี 59-60ทั้ง 3 สัญญา หจก.สุนทรเทคโนโลยี ต้องติดตั้งชุดโคมส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งสิ้น 9,984 ชุด จากตัวเลขทั้งหมดกว่า 14,000 ชุด งบประมาณทั้ง 3 สัญญารวมกันสูงถึง 615 ล้านบาทเศษ

– หจก.สุนทรเทคโนโลยี จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2553 แจ้งที่ตั้ง เลขที่ 28 ซอย 1 ถนนคุปตาสา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แจ้งประเภทธุรกิจว่า ประกอบกิจการค้าวิทยุสื่อสาร เครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายและมีสาย ระบบเสียงห้องประชุม รวมทั้งอุปกรณ์ ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท โดยมีข้อมูลจากองค์กรตรวจสอบว่า ที่ตั้งของ หจก.แห่งนี้ มีสภาพเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ได้เป็นบริษัท หรือ สำนักงาน และไม่ปรากฏว่ามีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อยู่เลย

@@ บุกพิสูจน์ที่ตั้ง พบเป็นโกดังนมโรงเรียน

จากข้อสังเกตุเรื่องที่ตั้งกิจการของ หจก.สุนทรเทคโนโลยี “ทีมข่าวอิศรา” จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยไปสอบถามประธานชุมชนคุปตาสา และมีชาวบ้านนำทางไป

ปรากฏว่าโรงเรือนเลขที่ 28 ถนนคุปตาสา ซอย 1 ตามที่ หจก.สุนทรเทคโนโลยี เคยแจ้งเป็นสถานที่ตั้งกิจการเมื่อครั้งร่วมเสนอราคาในโครงการโซลาร์เซลล์พันล้านเมื่อหลายปีก่อน ปัจจุบันมีสภาพเป็นโกดังเก็บนมโรงเรียน ไม่มีป้ายข้อความ หรือร่องรอยใดๆ เกี่ยวกับ หจก.สุนทรเทคโนโลยี

เมื่อสอบถามเจ้าของโกดัง ได้ความว่า เมื่อหลายปีมาแล้วเคยมีคนมาขอใช้ที่อยู่ของโกดัง เพื่อไปเปิดเป็น หจก.สุนทรเทคโนโลยี โดยตนไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ หจก.แห่งนี้เลย จากนั้นเมื่อประมาณ 3 ปีก่อนก็ย้ายไป และไม่เคยได้รับทราบข่าวใดๆ อีก และไม่รู้ด้วยว่า หจก.สุนทรเทคโนโลยี ประกอบกิจการอะไร ที่ผ่านมาเคยมีคนมาถามหาเช่นกัน แต่ก็ตอบว่าไม่รู้จัก รู้แต่ว่ามาขอใช้ที่อยู่ไปเปิด หจก.

สอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ได้ความว่า หจก.สุนทรเทคโนโลยี เคยตั้งอยู่ที่โกดังเก็บนมโรงเรียนแห่งนี้จริง โดยเปิดเป็นสำนักงาน แต่ไม่รู้ว่าประกอบกิจการอะไร และไม่เคยเห็นอุปกรณ์หรือวัสดุของ หจก.ที่เกี่ยวกับเสาไฟโซลาร์เซลล์

@@ ข้อมูลห้องเช่า-บ้านพักอาศัย…คลาดเคลื่อน

สำหรับข้อมูลที่องค์กรตรวจสอบบางแห่งเคยระบุว่า ที่ตั้งของ หจก.สุนทรเทคโนโลยี เป็นเพียงบ้านที่อยู่อาศัย ในลักษณะบ้านเช่านั้น ทีมข่าวได้พยายามเสาะหาสถานที่ตามที่เคยเป็นข่าว ปรากฏว่าเป็นห้องเช่า เลขที่ 2/8 ถนนคุปตาสา ซอย 1 ไม่ใช่เลขที่ 28 จึงคาดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

@@ พบแจ้งแปรสภาพจาก หจก. เป็น บริษัท

ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า หจก.สุนทรเทคโนโลยี ได้มีการแปรสภาพจาก หจก. เป็น “บริษัทจำกัด” โดยระบุว่าจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ม.ค.ปีนี้เอง และแจ้งที่อยู่ เลขที่ 31 ถนนเลขะกุล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา พร้อมเปลี่ยนวัตถุประสงค์การประกอบกิจการว่า ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบน้ำเสียหรือบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี โดยกรรมการผู้มีอำนาจยังเป็นคนเดิม ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการสมัยเป็น หจก. และทุนจดทะเบียนเท่าเดิม คือ 3 ล้านบาท

ทางบริษัทฯ แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้ เป็นเบอร์มือถือ เบอร์เดิมกับที่เคยแจ้งเมื่อครั้งยังเป็น หจก.สุนทรเทคโนโลยี แต่เมื่อทีมข่าวโทรเข้าไป กลับโทรไม่ติด และมีเสียงตอบรับว่า หมายเลขนี้ยังไม่เปิดให้บริการ

@@ บุกอาคารสำนักงาน กลายเป็น หจก.ศรีเมืองฯ

ทีมข่าวเดินทางไปที่อาคาร เลขที่ 31 ถนนเลขะกุล ริมคลองตลาดเมืองใหม่ ในเขตเทศบาลนครยะลา พบว่าเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น มี 16 ห้อง ห้องเลขที่ 31 อยู่ห้องที่ 6 นับจากซ้ายมือ แต่ป้ายชื่อและโลโก้ที่อยู่ด้านหน้า กลับกลายเป็น หจก.ศรีเมืองซัพพลาย ซึ่งรับติดตั้งแอร์สำนักงาน แอร์บ้าน หอกระจายเสียงแบบไร้สาย กล้องวงจรปิด ไฟถนน ไฟกุโบร์ (สุสาน)

ขณะที่ทีมข่าวเดินทางไปถึง หจก.ศรีเมือง ปรากฏว่าหมดเวลาทำการแล้ว จึงปิดประตู ทั้งประตูกระจกและประตูเหล็ก

สอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ทราบว่า อาคารพาณิชย์ห้องนี้ คือ หจก.ศรีเมือง ซัพพลาย โดยทาง หจก.เช่าเป็นสำนักงาน แต่บริษัท สุนทรเทคโนโลยี มาพ่วงชื่อกับ หจก.ศรีเมือง ซัพพลาย น่าจะเป็นการมาขอใช้ที่ตั้งเพื่อการเสนอราคาหรือร่วมประมูลงานของภาครัฐ

ข้อมูลภาพข่าว Isranews สำนักข่าวอิศรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *