เจ้าหน้าที่คุมตัวชาวบ้าน-เยาวชน พื้นที่บ้านนาพร้าว อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ทางเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจา … Read More

นักศึกษาจากปัตตานีเสียชิวิตเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19ในอียิปต์ .

ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไค … Read More